Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7

forum-forum diskusi terbatas pada tataran kebijakan
     sehingga apresiasi masyarakat terbangun dan
     tersalurkan dengan baik yang pada akhirnya akan
     meminimalisir hambatan kelancaran ekspresi masyarakat
     terhadap pengembangan nilai-nilai positif yang
     terkandung dalam Pancasila.

5) Pemerintah melalui instansi terkait mendorong semua
pihak terutama penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
memahami dengan baik nilai-nilai positif Pancasila yang
diwujudkan dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari sebagai
tauladan masyarakat. Upaya ini dapat dilaksanakan dengan
cara sebagai berikut:

     a) LEMHANNAS Rl secara langsung, terus menerus
     dan aktif memberikan pengarahan dan sosialisasi
     kepada peserta pelatihan kepemimpinan dalam kursus-
     kursus yang diadakan oleh Kementerian/Lembaga lain
     dengan tujuan memberikan pemahaman kepada peserta
     kursus untuk dapat dijadikan bekal dan disosialisasikan
     kepada masyarakat setempat.

     b) LEMHANNAS Rl dan Kemendagri menyusun
     kajian yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan
     implikasinya, membahas dan mensosialisasikan hasilnya
     kepada masyarakat wilayah perbatasan. Dalam
     pelaksanaannya bekerjasama dengan Pemerintah
     Daerah yang mempunyai wilayah perbatasan.

     c) Kemenkominfo melakukan sosialisasi dengan
     memanfaatkan jaringan media komunikasi dan informasi
     termasuk jaringan sosialjntem et dan disupervisi oleh
     aparat Pemerintah Daerah guna menyebarluaskan nilai-
     nilai dasar Pancasila kepada masyarakat wilayah
     perbatasan.

                    75
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12